תנ"ך - השמיעו אל־בבל ׀ רבים כל־דרכי קשת חנו עליה סביב אל־יהי־ לה פליטה שלמו־לה כפעלה ככל אשר עשתה עשו־לה כי אל־ה' זדה אל־קדוש ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...