תנ"ך - ירמיהו פרק נ פסוק לו - חרב אל־הבדים ונאלו חרב אל־גבוריה וחתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...