תנ"ך - ירמיהו פרק נ פסוק ד - בימים ההמה ובעת ההיא נאם־ה' יבאו בני־ישראל המה ובני־יהודה יחדו הלוך ובכו ילכו ואת־ה' אלהיהם יבקשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...