תנ"ך - מקול נתפשה בבל נרעשה הארץ וזעקה בגוים נשמע: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...