תנ"ך - ירמיהו פרק נא פסוק א - כה אמר ה' הנני מעיר על־בבל ואל־ישבי לב קמי רוח משחית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...