תנ"ך - ירמיהו פרק נא פסוק יא - הברו החצים מלאו השלטים העיר ה' את־רוח מלכי מדי כי־על־בבל מזמתו להשחיתה כי־נקמת ה' היא נקמת היכלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...