תנ"ך - שכנתי שכנת על־מים רבים רבת אוצרת בא קצך אמת בצעך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...