תנ"ך - ירמיהו פרק נא פסוק טז - לקול תתו המון מים בשמים ויעל נשאים מקצה־ארץ ברקים למטר עשה ויוצא רוח מאצרתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...