תנ"ך - ירמיהו פרק נא פסוק כ - מפץ־אתה לי כלי מלחמה ונפצתי בך גוים והשחתי בך ממלכות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...