תנ"ך - ירמיהו פרק נא פסוק כט - ותרעש הארץ ותחל כי קמה על־בבל מחשבות ה' לשום את־ארץ בבל לשמה מאין יושב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...