תנ"ך - אכלנו אכלני הממנו הממני נבוכדראצר מלך בבל הציגנו הציגני כלי ריק בלענו בלעני כתנין מלא כרשו מעדני הדיחנו הדיחני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...