תנ"ך - ירמיהו פרק נא פסוק לח - יחדו ככפרים ישאגו נערו כגורי אריות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...