תנ"ך - ירמיהו פרק נא פסוק מ - אורידם ככרים לטבוח כאילים עם־עתודים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...