תנ"ך - ירמיהו פרק נא פסוק מא - איך נלכדה ששך ותתפש תהלת כל־הארץ איך היתה לשמה בבל בגוים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...