תנ"ך - ירמיהו פרק נא פסוק מב - עלה על־בבל הים בהמון גליו נכסתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...