תנ"ך - ירמיהו פרק נא פסוק נב - לכן הנה־ימים באים נאם־ה' ופקדתי על־פסיליה ובכל־ארצה יאנק חלל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...