תנ"ך - כוס־זהב בבל ביד־ה' משכרת כל־הארץ מיינה שתו גוים על־כן יתהללו גוים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...