תנ"ך - ומדלות הארץ השאיר נבוזראדן רב־טבחים לכרמים וליגבים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...