תנ"ך - ירמיהו פרק ו פסוק כב - כה אמר ה' הנה עם בא מארץ צפון וגוי גדול יעור מירכתי־ארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...