תנ"ך - ירמיהו פרק ו פסוק כד - שמענו את־שמעו רפו ידינו צרה החזקתנו חיל כיולדה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...