תנ"ך - ירמיהו פרק ו פסוק כז - בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את־דרכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...