תנ"ך - כהקיר בור ביר מימיה כן הקרה רעתה חמס ושד ישמע בה על־פני תמיד חלי ומכה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...