תנ"ך - כה אמר ה' צבאות עולל יעוללו כגפן שארית ישראל השב ידך כבוצר על־סלסלות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...