תנ"ך - כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל עלותיכם ספו על־זבחיכם ואכלו בשר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...