תנ"ך - ירמיהו פרק ז פסוק כו - ולוא שמעו אלי ולא הטו את־אזנם ויקשו את־ערפם הרעו מאבותם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...