תנ"ך - ואמרת אליהם זה הגוי אשר לוא־שמעו בקול ה' אלהיו ולא לקחו מוסר אבדה האמונה ונכרתה מפיהם: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...