תנ"ך - גזי נזרך והשליכי ושאי על־שפים קינה כי מאס ה' ויטש את־דור עברתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...