תנ"ך - והיתה נבלת העם הזה למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...