תנ"ך - ירמיהו פרק ח פסוק א - בעת ההיא נאם־ה' ויציאו יוציאו את־עצמות מלכי־יהודה ואת־עצמות־שריו ואת־עצמות הכהנים ואת׀ עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי־ירושלם מקבריהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...