תנ"ך - ירמיהו פרק ח פסוק יג - אסף אסיפם נאם־ה' אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה והעלה נבל ואתן להם יעברום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...