תנ"ך - ירמיהו פרק ח פסוק טו - קוה לשלום ואין טוב לעת מרפה והנה בעתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...