תנ"ך - ירמיהו פרק ח פסוק יט - הנה־קול שועת בת־עמי מארץ מרחקים הה' אין בציון אם־מלכה אין בה מדוע הכעסוני בפסליהם בהבלי נכר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...