תנ"ך - ירמיהו פרק ח פסוק כ - עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לוא נושענו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...