תנ"ך - ירמיהו פרק ח פסוק ה - מדוע שובבה העם הזה ירושלם משבה נצחת החזיקו בתרמת מאנו לשוב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...