תנ"ך - ירמיהו פרק ח פסוק ז - גם־חסידה בשמים ידעה מועדיה ותר וסוס וסיס ועגור שמרו את־עת באנה ועמי לא ידעו את משפט ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...