תנ"ך - ירמיהו פרק ט פסוק יד - לכן כה־אמר ה' צבאות אלהי ישראל הנני מאכילם את־העם הזה לענה והשקיתים מי־ראש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...