תנ"ך - כי־עלה מות בחלונינו בא בארמנותינו להכרית עולל מחוץ בחורים מרחבות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...