תנ"ך - ירמיהו פרק ט פסוק ו - לכן כה אמר ה' צבאות הנני צורפם ובחנתים כי־איך אעשה מפני בת־עמי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...