תנ"ך - ספר יחזקאל

Book of Ezekiel

מספר הסדרים: 29

מספר הפרשיות: 181

מספר הפרקים: 48

מספר הפסוקים: 1273

מספר המילים: 18730

מספר האותיות: 74511