תנ"ך - ספר יחזקאל פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים