תנ"ך - יחזקאל פרק א פסוק יד - והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...