תנ"ך - וארא החיות והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...