תנ"ך - וגביהן וגבה להם ויראה להם וגבתם מלאת עינים סביב לארבעתן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...