תנ"ך - יחזקאל פרק א פסוק כה - ויהי־קול מעל לרקיע אשר על־ראשם בעמדם תרפינה כנפיהן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...