תנ"ך - וארא והנה רוח סערה באה מן־הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה־לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...