תנ"ך - ספר יחזקאל פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים