תנ"ך - וירמו הכרובים היא החיה אשר ראיתי בנהר־כבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...