תנ"ך - בעמדם יעמדו וברומם ירומו אותם כי רוח החיה בהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...