תנ"ך - יחזקאל פרק יא פסוק כא - ואל־לב שקוציהם ותועבותיהם לבם הלך דרכם בראשם נתתי נאם אדני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...