תנ"ך - יחזקאל פרק יא פסוק כד - ורוח נשאתני ותבאני כשדימה אל־הגולה במראה ברוח אלהים ויעל מעלי המראה אשר ראיתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...